Ga naar de inhoud
Telefoonnummer
E-mail
Spoed: 0318 - 650306

Over ons

Onze missie

Wij willen hoogwaardige en toegankelijke huisartsenzorg bieden: een kleinschalige, laagdrempelige voorziening, centraal in de gezondheidszorg. Wij hechten waarde aan een persoonlijke band met onze patiënten en hun naasten. Samen met onze patiënten willen we zoeken naar de beste oplossing voor al hun gezondheidsvragen en -klachten. Wij zien onszelf daarbij als een persoonlijke gezondheidsadviseur, als poortwachter, regisseur en vertrouwensarts. Hierbij maken we gebruik van moderne mogelijkheden zoals e-consulten als ook van het aanbieden van diagnostische mogelijkheden in onze eigen huisartsenpraktijk.

Onze visie

Wij vinden het essentieel dat de patiënt zich door ons gehoord voelt op het moment dat hij/zij een beroep op ons doet. Wij hechten aan een persoonlijke, open, eerlijke en kleinschalige benadering en nemen graag de tijd om naar hem/haar te luisteren. Hierdoor kan er een (sterke) binding ontstaan tussen de patiënten en de huisartsen(praktijk), die de basis vormt voor een open communicatie. Door goed naar het verhaal te luisteren en dit te koppelen aan onze deskundigheid om ziektebeelden te herkennen en te behandelen, proberen wij zo goed mogelijk te helpen of door te verwijzen. Ook luisteren we naar de ervaringen met eerdere behandelingen. Zo willen we bereiken dat de door ons geboden zorg effectief is en bovendien beantwoordt aan zowel de verwachting van de patiënten, als aan die van ons. Tevens willen wij op die manier niet alleen de kwaliteit van onze eigen dienstverlening, maar ook die van andere hulpverleners bewaken. Daarbij vinden wij goede voorlichting en preventie belangrijk. Het belang van een gezonde leefstijl wordt benadrukt, waarbij de verantwoordelijkheid van de patiënt een grote rol speelt.

C.A.A. Crans en J.G.A. Hartvelt